وضعیت نوبت

با ورود شماره تلفن همراه خود، اطلاعات نوبت‌های دریافتی را مشاهده نمایید.

تأیید نوبت
تغییر نوبت
اطلاعات نوبت
پزشک: دکتر فیصل رحیم‌پور
تاریخ:
زمان:
مشخصات مراجعه‌کننده
تغییر نوبت
خدمات پزشکی0 تومان
خدمات آنلاین1200 تومان
قابل پرداخت1200 تومان